Akperov R.Z.

D.O. MRO & Bost. Med.

Registered by:

Wat is osteopathie?

Het woord osteopathie is samengesteld uit de Griekse woorden osteo (bot) en pathos (ziekte). Osteopathie is een geneeswijze, ontwikkelt in 1874 door Dr. Andrew Taylor Still in de Verenigde Staten. Osteopatie kan worden omschreven als een systeem dat, vanuit de praktijk, kijkt naar de persoon in zijn geheel vanuit een mechanisch perspectief met nadruk op het belang van het bewegingsapparaat in zijn algemeen en de gezondheid van een individu in het bijzonder. De osteopathie benadrukt de wisselwerking tussen structuur en functie van het lichaam en erkent dat het lichaam in staat moet zijn om zichzelf te genezen, het is de taak van de osteopaat te werken aan dat proces.

Osteopathie heeft een meer holistische benadering vanuit onderzoek, diagnose en praktijk dan de reguliere geneeskunde.

Holisme is in principe de kern van osteopathie, gericht op het idee dat "het lichaam een eenheid is". Daarom is de osteopathische benadering van de patiënt erop gericht om de oorzaak van de pijn te zoeken.

Een van de principes van de osteopathie is dat het lichaam een eenheid is. De osteopatische aanpak is echt uitgebreider of met andere woorden holistischer en ook individueler. De osteopaat bekijkt en behandelt het lichaam niet als losstaande delen maar als één geheel. Dus in de praktijk betekent dit dat de oorzaak van de klachten niet altijd op de plek is waar men pijn ervaart, maar die kan ergens anders in het lichaam zijn. Daarom werkt de osteopaat met zijn handen en probeert te herkennen welke delen van het lichaam zoals wervels, spieren, weefsels vast zitten en minder bewegen. Het doel van osteopathie is om de gezondheid te bevorderen middels het herstellen van de oorspronkelijke beweeglijkheid van het lichaam. Bovendien wordt het zelfgenezend vermogen van het lichaam gestimuleerd, waardoor normaal functioneren weer mogelijk wordt. Dit zijn slechts enkele voorbeelden hoe de osteopathie werkt.